planering

För att få bästa möjliga funktion och en kostnadseffektiv förvaltning krävs ett bra styrsystem för installationerna.

Våra tjänster – planering

En helhetslösning är viktig. För att få bästa möjliga funktion och en kostnadseffektiv förvaltning krävs ett bra styrsystem för installationerna.

Styrprojektering innebär att vi beskriver samtliga funktioner som installationerna kräver och att vi tydligt redovisar hur de är sammankopplade. Dessa underlag ligger sedan till grund för vårt arbete med bl.a. apparatskåp och installation.

Vi tar till oss alla önskemål och överför dom till en lösning. Vi anser att en planering bäst upprättas i samråd med beställaren och eventuell personal som sedan ska ansvara för driften av anläggningen.

I elanläggningar är det vanligt att flera av byggnadens installationer är sammankopplade med varandra. Vi har de praktiska erfarenheterna genom hela byggförloppet från installation, driftsättning, överlämning till drift och underhåll.

Vår verksamhet bygger på att skapa ett väl fungerande system i samarbete med installatör och som ger driftorganisationen god överblick och slutanvändaren ett enkelt handhavande

Planering

En helhetslösning är viktig. För att få bästa möjliga funktion och en kostnadseffektiv förvaltning krävs ett bra styrsystem för installationerna.

Programmering

Vår vision är att- Avancerad styrteknik ska vara enkel att använda och underlätta för all verksamhet i vardagen.

Konsultering

Vi hjälper vår kund att säkerställa dimensionering och uppbyggnad av styrsystemet så att allt blir rätt utfört.

Smarta hus

Smarta hus handlar om smarta, automatiserade lösningar som underlättar i hemmet. Med modern teknik skapar vi ett användarvänligt system för styrning av bl.a. ljus, ljud, bild och värme.

Referens

Totalrenovering

Referens

Ny sommarbostad

Referens

Renovering