Konsultering

Vi hjälper vår kund att säkerställa dimensionering och uppbyggnad av styrsystemet så att allt blir rätt utfört.

Våra tjänster – Konsultering

Vi hjälper vår kund att säkerställa dimensionering och uppbyggnad av styrsystemet så att allt blir rätt utfört.

DesignEl ger alltid rådgivning kring val av komponenter och styrsystemets funktion utifrån ny eller befintlig handling eller efter platsbesök.

Vi har praktiska exempel och erfarenheter av lyckade projekt där man använt oss som partner innan och under byggtiden.

Vår erfarenhet av installation och programmering på bl.a. sjukhus, kontor, hotell, butiker, bostäder, exklusiva villaprojekt är omfattande.

Planering

En helhetslösning är viktig. För att få bästa möjliga funktion och en kostnadseffektiv förvaltning krävs ett bra styrsystem för installationerna.

Programmering

Vår vision är att- Avancerad styrteknik ska vara enkel att använda och underlätta för all verksamhet i vardagen.

Konsultering

Vi hjälper vår kund att säkerställa dimensionering och uppbyggnad av styrsystemet så att allt blir rätt utfört.

Smarta hus

Smarta hus handlar om smarta, automatiserade lösningar som underlättar i hemmet. Med modern teknik skapar vi ett användarvänligt system för styrning av bl.a. ljus, ljud, bild och värme.

Referens

Totalrenovering

Referens

Ny sommarbostad

Referens

Renovering